รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
หมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง   ตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ 0611099913 เบอร์แฟกส์ -
Email : jprfollowstudent@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :