ตำนาน ชนชาวจุมจัง
ตำนาน ชนชาวจุมจัง

    ตำนานชนชาวจุมจัง นี้ เป็น อีก 1 ตำนาน ที่เล่า ต่อๆ กันมา ตามหนังทือประวัติบ้าน ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ ในหมู่บ้านได้เขียนแต่งขึ้น ไม่ใช่ประวัติหมู่บ้าน แต่ประการใด แต่ผู้เขียนได้นำมาเล่าเขียน ใหม่ โดยเพิ่มประวัติของหมู่บ้านจุมจัง หลังจากตำนาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับตำนานที่เล่า ต่อๆกันมา และได้รับข้อมูลจากท่านผู้เฒ่า ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมาเขียนเพิ่มเติม


อ้างอิงเอกสาร : จากคุณพ่อทองแดง (นายวิชา ศรีแนน) อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (ปกครอง พ.ศ.2539-2544) ตำบลจุมจัง
ผู้เรียบเรียง : คุณครูปฎิภาณ  พานทอง(บ่าวปฎิภาณน้อย เมืองกาฬสินธุ์) 9 พ.ย.62

ฟังเสียงใน youtube
https://www.youtube.com/watch?v=7M3MXWZr1Xs


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.41 KB