เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เนื้อเพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
แต่งโดย
อาจารย์ประวัติ วิหงษ์
เขตคาม นามจุมจังพลังราษฎร์   สถาบัน องอาจมีศักดิ์ศรี
ริ้วธง เขียวแดงเหนือปฐพี  มาตุภูมิ ถิ่นนี้ร่วมน้ำใจ
พวกเรา จ.พ.ร. ขอรักมั่น   คณาจารย์ปลูกปั่น มรรคาสดใส
ถึงกันดาร แดนดิน อยู่ถิ่นไกล  เกียรติศักดิ์ รักไว้ ด้วยใจทนง
มีวิชา กีฬาเด่น เป็นคนดี   เทอดศรี จริยธรรม นำส่ง
ประชาธิปไตย คงไว้ ยืนยง   ธำรง ศาสน์ กษัตริย์ ชาติวัฒนา
เบ้าหล้อมวีรชน ทุกคนตระหนัก  ได้พำนัก กินอยู่ สู่เพียรศึกษา
อันพระคุณ อุ่นไอ ให้กรุณา   ต่อไปภายหน้า จากไป จะไม่ขอลืม