คำขวัญ / คติพจน์
คำขวัญ / คติพจน์
คำขวัญโรงเรียน
------------------------------
“รู้หน้าที่  มีวินัย  น้ำใจงาม"


คติพจน์
------------------------------
“มีวิชา กีฬาเด่น เป็นคนดี"