ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
.................................................................................
                    ตามที่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  นั้น
                   โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  รายละเอียดตามบัญชีในแนบท้ายประกาศ
                   จึงขอให้นักเรียนตามรายชื่อดังกล่าว  เข้าสอบคัดเลือก  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ใน วันอังคาร  ที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
         
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖
 
(นายเรืองศักดิ์  เสนาะเสียง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 250 ครั้ง