ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
เรื่อง ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
         ตามที่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น
        โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประกาศผลการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามลำดับผลคะแนน
สอบ ในแนบท้ายประกาศนี้
         จึงขอให้นักเรียนตามรายชื่อดังกล่าว มามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ใน วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
 
                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม เพ.ศ.๒๕๖๖
     
                                              (นายเรืองศัทดิ์ เสนาะเสียง)
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังวิชฎร์

**** หมายเหตุ การจัดห้องเรียนที่สมบูรณ์จะแจ้งให้ทราบในวันเปิดภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 313 ครั้ง