ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
        วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ในโอกาสที่ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว ริเริ่มโดยหลวงปู่แบน  ธนากโร อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ และคุณชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) เห็นความยากลำบากชาวบ้านในพื้นที่  ทั้งนี้  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เริ่มให้ทุนการศึกษารุ่นแรก  ในปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันรุ่นที่ 29  รวมระยะเวลา 29 ปี จำนวนผู้ได้รับทุนนี้ ทั้งหมด 747 คน

      โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
           1.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
           2.เพื่อให้นักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
           3.เพื่อให้นักเรียนทุนมีจิตสำนึก มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อาทิ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ให้ทุนการศึกษา
           4.เพื่อให้นักเรียนทุนนำความรู้ที่เล่าเรียนทำประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
           5.เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้มีบทบาท และส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนทุน

       โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเมตตาทุนการศึกษานี้ จากองค์หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 25 ) และมีการรับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 จำนวน 5 รุ่น รวม 27 คน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 156 ครั้ง