ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าเรียน ตามตารางสอนออนไลน์
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าเรียน ตามตารางสอนออนไลน์ ให้ครบทุกรายวิชา เพื่อให้จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์COVID-19 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน
โทร. 091 – 0640298 ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,10:43   อ่าน 153 ครั้ง