ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ทำความเข้าใจการจ่ายโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าจำนวนคนละ 2,000 บาท และทางโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเบิก - จ่ายแล้วนั้น

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ขอเรียนชี้แจงกับผู้ปกครองว่าถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราจะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  แต่ผู้ปกครองนักเรียนก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท  เช่นเดียวกัน  โดยขั้นตอนในการเบิก - จ่าย  ตามที่ทราบมาคือสำนักงานงบประมาณจะโอนเงินมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและเมื่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้รับโอนเงินแล้วจะโอนต่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองหรือนักเรียนตามที่โรงเรียนได้รายงานไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและโอนเงินจากสำนักงานงบประมาณมายังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อโอนต่อตามขั้นตอนต่อไป  เหตุที่ล่าช้ากว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพราะขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัดไม่เหมือนกัน  แต่คาดว่าท่านจะได้รับในเร็ววันนี้

จึงเรียนมาให้ทราบทั่วกัน

     ประกาศ    วันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2564 

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,16:19   อ่าน 213 ครั้ง