ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
#ประชาสัมพันธ์
เรื่อง นัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
--------------------------------------------------------------------
ขอนัดหมายนักเรียนโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ที่แจ้งความประสงค์
ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์
 
ให้นักเรียนมารับเอกสารกับทางโรงเรียน ในวันที่ 20 -21 ตุลาคม
พ.ศ. 2564 ณ อาคาร 1 ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนจุมจัง
พลังราษฎร์ ในเวลา 09.00 น. – 15.00 น.
 
เพื่อนำไปฉีดวัคซีน ในศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
 
กำหนดการในวันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ดังนี้
 
1.ให้นักเรียนเดินทางไปเอง
(แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดพละโรงเรียน)
2.เริ่มลงทะเบียนแจกบัตรคิวเวลา 12.30 น.
3.ให้นักเรียนถือบัตรประชาชนและใบยินยอมของผู้ปกครอง
ที่ทางโรงเรียนให้มารับ ไปด้วย
 
หากมีปัญหาในการฉีดวัคฉีด ทางโรงเรียนมีครูผู้ดูแลกิจกรรม
ไปค่อยให้ความช่วยเหลือ ณ สถานที่ฉีดวัคซีน
-----------------------------------------------------------
ติดต่อ คุณครูผู้ดูแลกิจกรรม : 
คุณครูพรรณิภา วรรณสา เบอร์โทร 093 329 1961
คุณครูปัณทัตชติภูมิ แสนพวง เบอร์โทร 087 224 2814
 
 
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 499 ครั้ง