ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะนักเรียนที่อยู่บ้านโคกกลาง ตำบลจุมจัง

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนบ้านโคกกลาง

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหมู่บ้านโคกกลาง ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจในการแพร่ระบาด เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทางโรงเรียนจึงได้หารือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจุมจัง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนตามมาตรการการป้องกันตนเองและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงให้นักเรียนที่อาศัยในหมู่บ้านโคกกลางได้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งในช่วงของการหยุดเรียนนี้ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และออนแฮนด์หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมให้กับนักเรียนที่หยุดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

            หมายเหตุ นักเรียนรายอื่นๆ ที่ไม่ได้อาศัยในหมู่บ้านโคกกลางให้มาเรียนตามปกติ

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 219 ครั้ง