เอกสารเผยแพร่ผลงาน
เอกสารเผยแพร่ผลงานชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีด้วยการสืบเสาะหา ความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
ชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีด้วยการสืบเสาะหา ความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัย นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 787 ครั้ง