ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ (อ่าน 105) 18 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่ 2) (อ่าน 56) 17 พ.ย. 64
รับสมัครครูต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) Recruiting A Foreign Teacher (English subject) (อ่าน 115) 04 พ.ย. 64
เชิญชม วิดีโอโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง’’ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 84) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 31) 29 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ (อ่าน 210) 19 ต.ค. 64
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 43) 15 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ทำความเข้าใจการจ่ายโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (อ่าน 213) 10 ก.ย. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนช่วยควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าเรียน ตามตารางสอนออนไลน์ (อ่าน 153) 14 ส.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ขอความร่วมมือบุคคลเข้าเขตพื้นโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต (อ่าน 314) 22 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ (ฉบับที่ 8) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อเนื่องถึงวันที่ 27 ก.ค. 2564 (อ่าน 149) 13 ก.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งผู้ช่วยครู (วิชาเอกนาฏศิลป์) (อ่าน 237) 10 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (วิชาเอกนาฏศิลป์) (อ่าน 175) 08 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู (สอนวิชานาฏศิลป์) (อ่าน 546) 01 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ (ฉบับที่ 7) ปีการศึกษา 2564 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 190) 30 มิ.ย. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564 การแพร่ระบาดโควิด-19 (อ่าน 187) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ฉบับที่ 6 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 305) 09 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ (ฉบับที่ 5) เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 324) 27 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการออกสำรวจความพร้อมนักเรียน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 326) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง การประเมินสถานการณ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 338) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 278) 07 พ.ค. 64
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 250) 09 เม.ย. 64
ขอความอนุเคราะห์นักเรียน ผู้ปกครอง ทำแบบสำรวจความพึงพอใจโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 111) 22 ม.ค. 64
ประกาศ ปิดเรียนสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 109) 11 ม.ค. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1 (อ่าน 101) 05 ม.ค. 64